"Bogdanka": Rozmowy w sprawie gwarancji trwają

Sie 18, 2023

Cztery organizacje związkowe reprezentujące pracowników Lubelskiego Węgla (LW) "Bogdanka" SA poinformowały, że podczas dwóch spotkań - z Zarządem Spółki i z politykami partii rządzącej, między innymi wiceministrem finansów Arturem Soboniem - przyjęto "kilka konkretnych i wiążących ustaleń na temat przejęcia Bogdanki przez Skarb Państwa oraz związanego z tym Pakietu Pracowniczego".

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym przez "Solidarność", Związek Zawodowy Górników w Polsce, "Kadrę" i Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Przeróbki Mechanicznej Węgla w Polsce "Przeróbka", Zarząd LW "Bogdanka" SA zobowiązał się do tego, iż 30 sierpnia przedstawi stronie społecznej "uzgodnione ze stroną rządową propozycje Pakietu Pracowniczego, tak by we wrześniu można było sfinalizować porozumienie".

Przedstawiciele partii rządzącej mieli zadeklarować, że kwestia przejęcia "Bogdanki" przez Skarb Państwa zostanie "dopięta" we wrześniu, dzięki czemu cały proces mógłby się zakończyć przed rozpisanymi na 15 października wyborami parlamentarnymi.

- Należy mieć nadzieję, że troska rządu o dobro kopalni, dodatkowo wzmocniona troską o wynik wyborczy spowoduje, że propozycje które zostaną nam przedstawione, bliskie będą zgłoszonym przez nas postulatom - oświadczyli związkowcy.

Jeśli chodzi o sprawy bezpośrednio dotyczące załogi LW "Bogdanka" SA, podpisano porozumienie mówiące o przeznaczeniu dodatkowego odpisu na tak zwane wczasy pod gruszą. Wartość odpisu wyniesie 10 milionów złotych.

- Będzie on wypłacany w transzach i na podstawie regulaminu ustalonego przez Komisję Socjalną, w podobny sposób jak działo się to w latach przed pandemią - wskazali przedstawiciele związków zawodowych.

Ponadto zaznaczyli, iż głównym przedmiotem negocjacji pozostaje wartość "flapsów".

- W odpowiedzi na nasz postulat zwiększenia wartości talonu do 1,5% najniższej płacy krajowej, zarząd LWB [Lubelskiego Węgla "Bogdanka" SA - przyp. red. SG] proponował niższą wartość i dopiero od 01.01.2024. Strona związkowa podtrzymuje dotychczasowe stanowisko. Oczekujemy porozumienia w tej kwestii na spotkaniu w dniu 30.08.2023 - napisali.

O komentarz poprosiliśmy Mariusza Romańczuka, przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" SA.

- Rozmowy przebiegają w dobrej atmosferze. Wszystkim zależy, by do decydujących rozstrzygnięć doszło możliwie szybko - chcą tego również zaangażowani politycy, zapewne ze względu na zbliżające się wybory. Właściwe działania mające na celu przygotowanie "Bogdanki" do przejęcia przez Skarb Państwa podjął już koncern Enea, główny akcjonariusz Spółki. Jeśli chodzi o tak zwany pakiet pracowniczy, umówiliśmy się, że podczas zaplanowanego na 30 sierpnia spotkania omówimy z Zarządem te elementy "pakietu", na które pracodawca ma wpływ. Chodzi głównie o sprawy finansowe. Są też jednak sprawy zależne od właściciela. Chcielibyśmy się na przykład zabezpieczyć przed konsekwencjami ewentualnej próby prywatyzacji LW "Bogdanka" SA w przyszłości. Gdyby do tego doszło, chociażby wskutek zmiany władzy - co zawsze może się zdarzyć - chcielibyśmy, aby załoga otrzymała 15 procent akcji będących w posiadaniu Skarbu Państwa. Ponadto domagamy się gwarancji zatrudnienia. I o tym będziemy rozmawiać z przedstawicielami rządu. Zakładamy, że "pakiet pracowniczy" zostanie uzgodniony we wrześniu. Jest też chyba dobra wola każdej ze stron co do tego, by "pakiet" podpisać w momencie, kiedy będzie podpisywana umowa sprzedaży. Mamy też do omówienia kilka spraw bieżących. Jak wiadomo, w niemal wszystkich spółkach węglowych zostały wypłacone premie jednorazowe, które miały zrekompensować pracownikom rosnące koszty życia. U nas porozumienie płacowe jest realizowane na założonym wcześniej poziomie, jednak uznaliśmy, że należałoby również podnieść wartość talonu żywieniowego - tak zwanego flapsa. Tutaj dyskusja wciąż trwa, ale zmierza raczej w dobrym kierunku. Reasumując, nastawiamy się na wypracowanie dobrych rozwiązań dla załogi - powiedział szef "Solidarności" w "Bogdance".