Kozłowski: Realna wartość górniczych płac musi wzrosnąć

Lis 09, 2023

Przedstawiciele reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) - "Solidarności", Federacji Związku Zawodowego Górników (ZZG) JSW SA i "Kadry" - zwrócili się do pracodawcy z żądaniem umieszczenia w opracowywanych planach techniczno-ekonomicznych JSW wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2024. Według związkowców powinien on wynieść co najmniej tyle, ile tegoroczny wskaźnik inflacji plus 1 procent.

Pod wnioskiem skierowanym na ręce Zarządu podpisali się liderzy: Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" JSW SA - Sławomir Kozłowski, Federacji ZZG JSW SA - Paweł Kołodziej i Związku Zawodowego "Kadra" Pracowników JSW SA - Marek Płocharski.

Identyczne pisma, tyle że z postulatem wpisania przyszłorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń do planów techniczno-ekonomicznych poszczególnych kopalń, otrzymali dyrektorzy zakładów górniczych wchodzących w skład JSW oraz Zakładu Wsparcia Produkcji JSW SA.

O odpowiedź na pytanie, czy przedstawienie postulatu należy uznać za formalny początek negocjacji płacowych, poprosiliśmy szefa ZOK NSZZ "Solidarność" JSW SA Sławomira Kozłowskiego.

- Kierując pisma do Zarządu i dyrektorów, w których domagamy się wpisania wzrostu wynagrodzeń na poziomie nie niższym niż wskaźnik inflacji plus 1 proc. do PTE poszczególnych zakładów oraz całej Spółki, rozpoczęliśmy kolejne rozmowy płacowe. Jako związek zawodowy "Solidarność" nie mogliśmy postąpić inaczej. Jesteśmy stanowczy i konsekwentni. Zarówno dwa lata temu, jak i rok temu, mówiliśmy wprost, że dążymy do zachowania wartości płacy realnej pracownika JSW, a jeśli firma osiągnie dobre wyniki - do tego, by wartość wynagrodzeń pracowniczych rosła i by była wyższa niż wskaźnik inflacji. Udało się to dość dobrze przeprowadzić w roku 2022 i w roku 2023. Bez względu na to, kto będzie reprezentował Ministerstwo Aktywów Państwowych, nakreślony przez nas cel chcielibyśmy ponownie zrealizować. Wobec dobrych wyników firmy, rzeczywista wartość płac górników z Jastrzębskiej Spółki Węglowej musi wzrosnąć - mówi przewodniczący.

A jaki wpływ na sformułowanie żądania akurat teraz miały wyniki wyborów parlamentarnych?

- Kwestie polityczne nie miały na tę decyzję żadnego wpływu. To samo robiliśmy dwa lata temu i rok temu, kiedy nie było wyborów. Naszym związkowym priorytetem jest doprowadzenie do wzrostu realnej wartości wynagrodzeń pracowników JSW. Zapewniam, że od niego nie odstąpimy - odpowiada Sławomir Kozłowski.