Jasna Góra: Niedziela jest Boża i nasza!

Lis 26, 2023

Jak co roku, tuż przed Barbórką, pracownicy polskich kopalń przybyli na Jasną Górę, by wspólnie podziękować Matce Boskiej Częstochowskiej za doznane łaski i prosić o dalsze błogosławieństwa dla siebie, swoich rodzin oraz całego sektora wydobywczego. Pielgrzymkę zorganizował Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ "Solidarność".

Przewodniczący KSGiE Jarosław Grzesik wskazał, że XXXIII Pielgrzymka Górników na Jasną Górę jest wyrazem wdzięczności za całoroczną pracę i odbywa się w intencji polskiego górnictwa, szacunku dla pracy oraz bezpieczeństwa w kopalniach. To także modlitwa za poległych kolegów. - W tym roku znowu kilka osób oddało życie na posterunku pracy. Modlimy się, żeby nasze żony, matki, dzieci, oczekując na swoich mężów, synów, ojców, zawsze się doczekały naszych powrotów - wyjaśnił.

Pątnicy zebrali się przed godziną 10. w częstochowskim kościele pod wezwaniem świętej Barbary. Kilkanaście minut później, wraz z przybyłymi pocztami sztandarowymi i Górniczą Orkiestrą Dętą "Bytom" imienia Józefa Słodczyka pod dyrekcją Dariusza Kasperka, uformowali pochód, który ulicami Świętej Barbary i 7 Kamienic skierował się ku Jasnej Górze. Tam, przy pomniku błogosławionego księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego, górnicze delegacje złożyły kwiaty.

Następnie odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej na jasnogórskich wałach.

Głównym punktem pielgrzymki była msza święta koncelebrowana w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej (Cudownego Obrazu) pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji gliwickiej ks. Andrzeja Iwaneckiego z udziałem kapelanów poszczególnych gałęzi przemysłu wydobywczego.

Wiernych przybyłych do Częstochowy przywitał ojciec Jan Zinówko OSPPE.

- Przed wizerunkiem swojej patronki niejeden z górników westchnie: "Święta Barbaro, miej mnie w swojej opiece". Ta patronka, silna wiarą w Boga, nie lękająca się śmierci, niech ma Was zawsze w swojej opiece - powiedział.

Homilię wygłosił biskup Andrzej Iwanecki. Zwrócił w niej uwagę na rzeczywiste znaczenie tradycyjnego górniczego pozdrowienia "Szczęść Boże!", przytaczając słowa papieża Jana Pawła II sprzed 40 lat.

- We wspólnocie ludzi pracy, stojąc u stóp naszej Matki, przypominamy sobie i przyjmujemy głęboko do serca ewangelię pracy, której naucza nas Kościół ustami swoich pasterzy. Mocno zapadła nam w pamięć ta treść, którą nam przyniósł w darze święty papież Jan Paweł II w czasie swojej pielgrzymki do Ojczyzny w Katowicach-Muchowcu w roku 1983. Nawiązując najpierw do słów pozdrowienia, które na początku eucharystii tutaj wybrzmiały, które dobrze znamy i codziennie wypowiadamy - "Szczęść Boże!" - papież mówił, że tym pozdrowieniem (...) zwracamy się do człowieka, który pracuje, a jednocześnie odnosimy jego pracę do Boga. Praca ludzka odniesiona jest do Boga Stwórcy, który polecił nam to uczynić. Bóg bowiem, stwarzając człowieka na swój obraz i swoje podobieństwo, polecił mu czynić sobie ziemię poddaną. To biblijne wyrażenie, jak poucza papież, jest szczególnie głębokim i bogatym w treść określeniem pracy. (...) "Szczęść Boże!" oznacza, że praca nie jest przekleństwem, ale błogosławieństwem - mówił do zgromadzonych.

Jak zauważył duchowny, Boże polecenie, by człowiek "ziemię czynił sobie poddaną", jest wyrazem wielkiego zaufania Boga Stwórcy do człowieka i wezwaniem, aby człowiek razem z Nim - poprzez pracę - przetwarzał oblicze ziemi. W tym miejscu zacytował słowa wypowiedziane przez zmarłego w 2021 r. bp. pomocniczego diecezji gliwickiej Gerarda Kusza: "Prawda, że skarbem tej ziemi jest węgiel, ale tym najcenniejszym skarbem jest zawsze człowiek".

Rozważania dotyczące pracy zakończył, przypominając o podstawowych prawach ludzi pracy, jak prawo do sprawiedliwej zapłaty ("sprawiedliwej, czyli takiej, która starczy również na utrzymanie rodziny"), do zabezpieczenia w razie wypadków związanych z pracą, do wypoczynku.

- Przybywam do Was z tej rzeczywistości i doświadczenia wzgórza piekarskiego, gdzie w czasie pielgrzymek - niezwykle licznych - mężczyzn i młodzieńców wołaliśmy pod przewodnictwem naszych pasterzy: "Niedziela jest Boża i nasza!" - podsumował.

Nabożeństwo, jak i całą XXXIII Pielgrzymkę Górników na Jasną Górę, zwieńczyło uroczyste odczytanie aktu zawierzenia górników oraz górniczych rodzin Matce Boskiej Częstochowskiej przez przewodniczącego Grzesika.

Polecamy galerię zdjęć z tego wydarzenia.