Z podziękowaniem za papieskie relikwie

Gru 22, 2023

14 grudnia delegacja reprezentująca rzymskokatolicką parafię pod wezwaniem świętej Barbary w Bieruniu odwiedziła kardynała Stanisława Dziwisza. Do Krakowa, oprócz proboszcza parafii, księdza Andrzeja Kubata, udali się między innymi przewodniczący górniczej "Solidarności" Bogusław Hutek, dyrektor KWK "Piast-Ziemowit" Krzysztof Krasucki, starosta bieruńsko-lędziński Bernard Bednorz, burmistrz Bierunia Krystian Grzesica oraz członkowie NSZZ "Solidarność" KWK "Piast-Ziemowit" Ruch "Piast". Na miejscu wspólnie podziękowali osobistemu sekretarzowi Jana Pawła II za dar relikwii krwi papieża-Polaka. Uroczystość wprowadzenia relikwii do kościoła pw. św. Barbary miała miejsce 4 grudnia, w Dniu Świętej Barbary, patronki górników.

Podczas godzinnej rozmowy z kardynałem poruszono szereg kwestii dotyczących bieżącej sytuacji polskiego górnictwa, jak i perspektyw, jakie rysują się przed sektorem.

Orkiestra dęta KWK "Piast" dała piękny koncert, wykonując pieśni narodowe, górnicze, a także papieską "Barkę".

Spotkanie zakończyło wykonanie hymnu "Boże, coś Polskę". Tego dnia położona nieopodal wawelskiego wzgórza ulica Kanonicza rozbrzmiewała górniczymi melodiami, co docenili jej mieszkańcy oraz turyści z kraju i zagranicy, nagradzając muzyków gromkimi brawami.

 

Zbigniew Gretka
prezes Stowarzyszenia Autorów Polskich