PGG: Czas na negocjacje płacowe

Lut 11, 2024

Członkowie Zespołu Monitorującego w Polskiej Grupie Górniczej SA (PGG) reprezentujący stronę społeczną domagają się od Zarządu PGG rozpoczęcia rozmów na temat wysokości tegorocznego i przyszłorocznego wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Uzasadniając złożony wniosek, przywołują treść umowy społecznej regulującej zasady transformacji górnictwa oraz podpisanego 18 maja 2022 r. aneksu numer 1 do umowy.

- Z treści Aneksu nr 1 wynika, że w razie zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, wynikających przede wszystkim z poziomu inflacji, strony podejmą negocjacje wskaźnika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku 2024 i 2025 - wskazują związkowcy. - Według naszej oceny poziom inflacji znacznie przekroczył założenia przy których ustalano poziom wzrostu wynagrodzeń o 3,4 % - argumentują.

Dalej autorzy pisma przypominają, iż jedną ze stron umowy społecznej i wspomnianego aneksu jest PGG SA, dlatego kierownictwo Spółki powinno się wywiązać z realizacji zapisów umowy oraz wspomnianego aneksu.

- Oczekujemy wzrostu wynagrodzeń na poziomie wynikającym z zasad zastosowanych w 2023 roku - konkludują.

Pod dokumentem widnieją podpisy przedstawicieli Zakładowej Organizacji Koordynacyjnej (ZOK) NSZZ "Solidarność" PGG SA, ZOK Związku Zawodowego Górników w Polsce PGG SA, Międzyzakładowego Związku Zawodowego "Kadra" Górnictwo, Komisji Zakładowej Wolnego Związku Zawodowego "Sierpień 80" w PGG SA i ZOK Związku Zawodowego Pracowników Dołowych przy PGG SA.