KHW, PGG: Porozumienie przed połączeniem

Mar 02, 2017

Po żmudnych negocjacjach przedstawiciele strony społecznej Katowickiego Holdingu Węglowego SA (KHW) oraz zarządów KHW i PGG podpisali porozumienie, które umożliwi połączenie obydwu spółek węglowych z dniem 1 kwietnia. Holdingowa Umowa Zbiorowa zostanie rozwiązana, a wynagrodzenia pracowników KHW zaczną być naliczane według zasad obowiązujących w PGG.

Ustalono, że jednolite bazowe przeciętne miesięczne wynagrodzenie na rok 2017 dla "poszerzonej" PGG wyniesie 6225 złotych.

Konsekwencją objęcia górników z Holdingu systemem płacowym obowiązującym w Polskiej Grupie Górniczej będzie zawieszenie wypłaty tegorocznej "czternastki".

Ponadto Zarząd Holdingu zobowiązał się do wypłaty należnej pracownikom KHW drugiej raty nagrody rocznej za rok 2016. Świadczenie - wraz z odsetkami - trafi na górnicze konta 3 marca.

Porozumienie przewiduje sprzedaż wybranych aktywów KHW na rzecz PGG. Chodzi o kopalnie "Murcki-Staszic", "Mysłowice-Wesoła" i "Wujek" oraz KWK "Wieczorek", ale bez szybów "Poniatowski" i "Wschodni", które - wraz z infrastrukturą techniczną i nieruchomościami - zostaną przekazane do Spółki Restrukturyzacji Kopalń SA. Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o., spółka zależna od KHW, stanie się spółką zależną (100 procent udziałów) od PGG.

Pozostałe spółki zależne, w których Holding ma 100 procent udziałów - Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. i Katowicki Węgiel Sp. z o.o. - nie zostaną obejęte transakcją.

Zgodnie z treścią porozumienia PGG ma zapewnić funkcjonowanie i stabilizację finansową kopalń KHW. Polska Grupa Górnicza zobowiązała się do zainwestowania kwoty nie mniejszej niż 700 milionów zł w "dalsze funkcjonowanie, modernizację i rozwój kopalń »Ruchu KHW«". Inne zobowiązanie dotyczy zapewnienia pracownikom KHW stopnia bezpieczeństwa pracy na poziomie nie niższym od obecnego, a także jego podwyższania.

W dołączonym oświadczeniu Zarząd PGG zagwarantował, że przez rok od przyłączenia kopalń KHW nie wypowie porozumienia z 2004 r., które reguluje warunki zatrudnienia i wynagrodzenia pracowników Grupy. Do 31 marca 2018 r. ma zostać wynegocjowany nowy układ zbiorowy pracy.

Inny załącznik przewiduje, że o dalszych losach KWK "Wieczorek" i KWK "Wujek" Ruch "Śląsk" zdecydują wyniki prac zespołów eksperckich. Zostaną one powołane w ciągu 14 dni. Zadaniem ekspertów będzie uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy możliwa jest uzasadniona ekonomicznie eksploatacja węgla przez wymienione zakłady przy uwzględnieniu koniecznych do poniesienia nakładów inwestycyjnych.

Podpisane porozumienie otwiera drogę do połączenia PGG z KHW. Efektem fuzji będzie powstanie zatrudniającej około 43 tysięcy osób największej spółki węglowej w Unii Europejskiej.