Zaczęło się w Mielcu i Lublinie, skończyło - w Szczecinie, Gdańsku, Jastrzębiu i Dąbrowie Górniczej. 31 lat temu robotnicze protesty przeciwko sytuacji w zakładach pracy, ale również w obronie wartości takich jak wolność słowa czy wyznania, doprowadziły do podpisania czterech porozumień i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

Ukazał się sierpniowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza. Tym razem analizujemy ryzykowne plany wypuszczenia obligacji przez Katowicki Holding Węglowy SA, piszemy o pikiecie pracowników PRG "ROW" domagających się wypłaty zaległych wynagrodzeń i podsumowujemy sytuację w Bytomiu, gdzie władze miasta próbowały wykorzystać politycznie dramat mieszkańców eksmitowanych z powodu szkód górniczych i uchylały się od rozmów z Kompanią Węglową SA. Zachęcamy do lektury.

W połowie sierpnia Górnicza Orkiestra Dęta KWK "Sośnica-Makoszowy" Ruch "Sośnica" udała się do Brasławia (Białoruś), gdzie została zaproszona przez przedstawicieli rzymskokatolickiej diecezji witebskiej. Po drodze artyści zatrzymali się w Wilnie, zwiedzając Stare Miasto i kaplicę Matki Boskiej Ostrobramskiej. Wyjazd mógł dojść do skutku dzięki zaangażowaniu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" oraz dyrekcji kopalni "Sośnica-Makoszowy" i strony społecznej.

Po debiucie giełdowym Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA (JSW) prezes Jarosław Zagórowski otwarcie przyznał, że nie wyklucza przejścia z etatu na kontrakt menedżerski. Oznaczałoby to dla niego "uwolnienie się" od tzw. ustawy kominowej, która ogranicza pensje zarządzających spółkami państwowymi. - Zarząd mocno parł do debiutu giełdowego. Teraz można odnieść wrażenie, że działał w swoim interesie - komentuje przewodniczący NSZZ "Solidarność" w JSW Sławomir Kozłowski.

Pod koniec lipca poznaliśmy główne założenia kompanijnego "Programu naprawczego Oddziału KWK »Sośnica-Makoszowy« na lata 2011-2015": utrzymanie wydobycia na poziomie 14300 ton na dobę i transport całości wydobycia do zakładu przeróbczego w Ruchu "Sośnica". - "Program" oceniam dobrze. Oby tylko jego założenia nie pozostały na papierze, jak część tzw. planu łączeniowego sprzed pięciu lat - komentuje Ryszard Nadolski, przewodniczący NSZZ "Solidarność" KWK "Sośnica-Makoszowy".

- "Tak" dla europejskiej solidarności, "tak" dla miejsc pracy i praw pracowniczych, "nie" dla polityki cięć - to hasła związkowej manifestacji, która 17 września przejdzie ulicami Wrocławia. Informowaliśmy już o zakładanym przebiegu organizowanego przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ) protestu. Dziś przedstawiamy postulaty, które towarzyszyć będą demonstrantom.

Zbliżają się obchody wydarzeń sierpniowych sprzed 31 lat. Porozumienia - Szczecińskie, Gdańskie, Jastrzębskie i Katowickie - podpisane w dniach 30 sierpnia-11 września 1980 roku przez strajkujących pracowników i przedstawicieli rządu umożliwiły legalizację NSZZ "Solidarność", pierwszej po II wojnie światowej organizacji związkowej w Europie Środkowo-Wschodniej niezależnej od władz. Jak informuje śląsko-dąbrowska "S", tegoroczne regionalne uroczystości rocznicowe będą miały nieco inny przebieg niż zazwyczaj.

Związkowcy z Kompanii Węglowej SA (KW) i przedstawiciele Zarządu Spółki doszli do porozumienia w sprawie rozdysponowania 3 procent wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. "Jednorazówki" w wysokości od 600 do 1000 zł zostaną wypłacone pracownikom kopalń KW 10 września, wraz z wynagrodzeniem za sierpień. Podwyższono również wartość posiłku profilaktycznego.

W dniach 13-14 września, jak co roku, śląscy maratończycy wyruszą w ponad 300-kilometrową trasę z Katowic do grobu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana "Solidarności" zamordowanego 27 lat temu przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa PRL. Inicjatorem VI Biegu Pamięci jest Akcja Katolicka. Wśród organizatorów imprezy jest Sekcja Krajowa Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ "Solidarność", a patronat medialny nad wydarzeniem objęła m.in. Solidarność Górnicza.

Powołany w kwietniu przez Zarząd Kompanii Węglowej SA (KW) zespół naprawczy dla KWK "Sośnica-Makoszowy" zakończył prace nad programem, który ma ułatwić gliwicko-zabrskiej kopalni wyjście "na prostą" po słabych wynikach w latach 2008-2010 i pierwszym kwartale roku 2011. Podstawowe założenia planu to: utrzymanie wydobycia na poziomie 14300 ton na dobę, sprzedaż węgla o kaloryczności powyżej 24 kJ oraz transport całości wydobycia do jednego zakładu przeróbczego, zlokalizowanego w Ruchu "Sośnica".

Sytuacja w Kompanii Węglowej SA (KW) znów napięta. Wszystko z winy Zarządu KW, który najpierw uchylał się od spotkania ze związkowcami w sprawie rozdysponowania 3 procent wskaźnika wynagrodzeń, a następnie podjął decyzje dotyczące wskaźnika bez konsultacji ze stroną społeczną. Kompanijne organizacje związkowe grożą odwieszeniem sporu zbiorowego.

Do parlamentu wpłynął obywatelski projekt ustawy o zmianie płacy minimalnej, który zakłada powiązanie minimalnego wynagrodzenia za pracę ze wzrostem gospodarczym Polski. - Propozycja powiązania płacy minimalnej ze wzrostem PKB jako kryterium miary wzrostu gospodarczego jest bardzo dobrym pomysłem, bowiem zapewni udział w wypracowanym przez przedsiębiorstwa zysku pracownikom zatrudnionym w tych firmach - komentuje Grzegorz Tobiszowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Rudy Śląskiej.

Ukazał się nowy numer miesięcznika Solidarność Górnicza, a w nim m.in.: podsumowanie debiutu giełdowego Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA, odpowiedź na pytanie - dlaczego biomasa może być mniej ekologiczna od węgla?, artykuł o niebezpiecznych koszulach dla górników z Zakładu Górniczego "Piekary" oraz wywiady z nową prezes Kompanii Węglowej SA panią Joanną Strzelec-Łobodzińską i szefem Wyższego Urzędu Górniczego Piotrem Litwą. Zachęcamy do lektury.

Objęcie prezydencji Rady Unii Europejskiej (UE) wiąże się ze znaczącą ilością wizyt unijnych polityków w kraju sprawującym unijne przewodnictwo. Szczyt z udziałem ministrów finansów i gospodarki 27 państw UE odbędzie się 17 września we Wrocławiu i na ten właśnie dzień Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) zapowiedziała wielką manifestację w obronie "Europy socjalnej", która przejdzie ulicami stolicy Dolnego Śląska. Znamy już planowany przebieg protestu.

Akcja "Stop światowej kampanii antywęglowej" zyskuje coraz większą popularność. W ostatnim czasie inicjatywa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ "Solidarność" otrzymała oficjalne wsparcie: Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, rektora Politechniki Śląskiej prof. Andrzeja Karbownika, europarlamentarzysty Konrada Szymańskiego oraz szefa bułgarskiej Narodowej Federacji Górników "Podkrepa" Vladimira Topalova. Polecamy stronę internetową wyjaśniającą szczegóły akcji: takdlawegla.pl.

W Katowicach obradowała Rada górniczej "Solidarności". Związkowcy dyskutowali o sytuacji spółek węglowych, w tym Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA po debiucie giełdowym, i uzupełnili Prezydium Rady. Nowymi wiceprzewodniczącymi zostali Piotr Bienek i Stanisław Kłysz, sekretarzem - Waldemar Sopata, a członkiem Prezydium - Roman Brudziński.

Listy z podpisami obywateli popierających solidarnościowy projekt ustawy o podniesieniu płacy minimalnej są już w Sejmie. Rano zostały przewiezione sprzed budynku mazowieckiej "S" do siedziby parlamentu specjalnie wynajętym autobusem. W ciągu niecałych 3 miesięcy inicjatorom akcji udało się zebrać 300 tysięcy podpisów, choć do tego, by parlament zajął się projektem, wystarczyło 100 tysięcy. Związkowcy z Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" zebrali ich ponad 42 tysiące.

Po trzech rundach mediacji prowadzonych przez Cezarego Kozińskiego spór zbiorowy na tle płacowym pomiędzy NSZZ "Solidarność" Południowego Koncernu Węglowego SA (PKW) a Zarządem Spółki zakończył się zawarciem porozumienia. Wzrost wynagrodzeń w PKW w 2011 roku wyniesie 7 procent od 1 lipca, z czego 6 procent to wzrost stawek osobistego zaszeregowania i stawek zaszeregowania roboty, zaś 1 procent wzrostu pozostaje w dyspozycji Prezesa PKW.

W Południowym Koncernie Węglowym SA (PKW) trwa płacowy spór zbiorowy pomiędzy NSZZ "Solidarność" PKW SA a Zarządem Spółki. Tymczasem kierownictwo koncernu Tauron, w skład którego wchodzi PKW, tworzy trzeci już zespół roboczy do spraw systemowego rozwiązania regulacji wynagrodzeń i uzależnia negocjacje ze związkowcami od ich uczestnictwa w zespole. - To próba sztucznego przeciągania rozmów płacowych w nieskończoność - ocenia przewodniczący "S" w PKW Waldemar Sopata.

Parlament Europejski odrzucił propozycję poszerzenia Pakietu Klimatycznego. Poprawka zakładała zwiększenie redukcji emisji tzw. gazów cieplarnianych do 30 procent. Na tę chwilę unijne założenia przewidują redukcję 20-procentową do roku 2020, co i tak spowoduje znaczny wzrost cen energii w państwach opierających swoją energetykę na węglu. Całkowitego odrzucenia rozwiązań "klimatycznych" lub ich renegocjacji domaga się górnicza "Solidarność" przy wsparciu Komisji Krajowej Związku.